O projektu

O co nám jde?

Nově vznikající spolek Falcon, který je provozovatelem klubu Falcon v současné době rekonstruuje bývalý SKLÍPEK a snaží se ho přetvořit v kulturní cetrum, které v Klatovech nemá obdoby!

Naše snahy se dají sepsat do 5 jednoduchých bodů:

Chceme v Klatovech více pravidelných kvalitních akcí.

Chceme, aby každý kdo má chuť se mohl v klubu Falcon seberealizovat.

Chceme prostor, který bude propojovat generace.

Chceme férové místo, které bude svým fungováním na Klatovsku dále pomáhat.

Chceme tím vším bavit sebe a své okolí!

Co udělat? Podpoř nás zde – TRANSPARENTNÍ ÚČET!

Jak toho chceme docílit?

V současnosti tvoří zatím nezapsaný spolek kolem 12 lidí. Každý z nás něco umí a může s čímkoliv pomoci. Nikdo z nás si nebere za fyzickou práci ani korunu – všichni a projektu pracují bez nároku na honorář. Věříme, že síla komunity a chuť něco změnit a nastartovat nový prostor dotlačí projekt do finále a skutečně 1. 9. 2018 otevřeme zrekonstruovaný prostor. Svou činností budeme pravidelně přispívat k realizaci nejrůznějších koncertů, přednášek, workshopů, divadelních představení nebo diskusním a filmovým blokům.

Klatovy Tě potřebují právě teď! Podpoř nás, vlastními silami, finanční pomocí, nebo radami. Falcon je klub nás všech!

Co udělat? Podpoř nás zde – TRANSPARENTNÍ ÚČET!

Financování?

K financování jsme vytvořili TRANSPARENTNÍ ÚČET, tak aby každý přispěvatel a zájemce o samotný provoz viděl, jak je nakládáno s jeho prostředky.

Nutně potřebujeme každou korunu. Pokud můžete pravidelně posílat 500,-Kč , 2000,-Kč nebo třeba 10 000,- Kč měsíčně. Pošlete peníze na náš účet.

  1. Jakoukoliv finanční podporu bereme jako bezúročnou půjčku. Veškeré „darované“ finance budou po uvedení klubu do provozu postupně navráceny podporovatelům.
  2. Kdokoliv nás finančně nebo fyzicky podpoří, získá nárok účastnit se veškerých kulturních akcí v klubu FALCON do konce roku zdarma. 
  3. Pro naše podporovatele uděláme neskutečnou VIP párty se vším co k tomu patří!
  4. Ten pocit, být součástí komunitního projektu, kde nejsou velcí investoři, ale jen malí srdcaři je k nezaplacení!

Ani koruna nepůjde na mzdy pracantů, veškeré vybrané finance půjdou do materiálu potřebného k rekonstrukci objektu, který máme pronajatý na 10 let!

Co udělat? Podpoř nás zde – TRANSPARENTNÍ ÚČET!

Fungování?

Klub jako takový bude fungovat středy, pátky a soboty. Veškerý zisk (finance po odečtení nákladů na provoz) budeme využívat z části na další rozvoj prostoru, splacení závazků našim podporovatelům a v blízké budoucnosti budeme ziskem z klubu dotovat další projekty na Klatovsku.

  1. Chceme tím, že se u nás budou lidé dobře cítit na akci a utratí své peníze, pomoci dalším spolkům, aktivitám i jednotlivcům na Klatovsku. Každé pivo pomůže!
  2. Nechceme se vymezovat vůči žádným současným aktivitám v Klatovech, chceme být partneři ostatním promotérům a vzájemně si pomoci. Naším cílem je vyšší počet pravidelných kvalitních akcí.
  3. Často půjdeme do rizika a pokusíme se ukázat netradiční umělce ze zahraničí a jiných měst z ČR. Je důležité, aby lidé viděli rozmanitost, která v okolí existuje. Nechceme nikomu říkat co je dobré a co špatné. Chceme jen ukazovat možné alternativy!

Co udělat? Podpoř nás zde – TRANSPARENTNÍ ÚČET!

Spolek Falcon

Spolek Falcon sdružuje svobodné lidi bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Společně chceme tvořit a rozvíjet kulturní život v Klatovech.

O nás

Jsme skupina lidí, kterým není kulturní život v Klatovech lhostejný. Chceme vlastní aktivitou pravidelně přispívat k realizaci nejrůznějších koncertů, přednášek, workshopů, divadelních představení nebo diskusním a filmovým blokům.

Klatovy Tě potřebují právě teď! Podpoř nás, vlastními silami, finanční pomocí, nebo radami. Falcon je klub nás všech!

Kontakt

Spolek Falcon

+ 420 721 611 816

info@falconclub.cz